Opravy vodovodů a kanalizací Ostrava | Servis vodovodních a kanalizačních systémů

Postupem času mohou na vodovodních a kanalizačních sítích vznikat poškození, která omezí správnou funkčnost vodovodního řádu. Aby se snížilo riziko vzniku poruch a havárií, je potřeba vodovody a kanalizace udržovat.

Spolehlivá, bezchybná funkčnost vodovodů i kanalizací a jejich dlouhodobá životnost patří mezi základní požadavky na vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě i jinde v Moravskoslezském kraji. Předpokladem pro to, aby byly tyto požadavky samozřejmostí, je pravidelná údržba a včasné opravy zjištěných drobných závad vodovodů a kanalizací. Přesto nejsou havárie vodovodů a kanalizací výjimkou. Rychlé opravy poškozených míst vodovodní a kanalizační sítě obvykle zabrání vzniku velkých majetkových škod i ohrožení zdraví osob.

Servis vodovodů Ostrava - údržba a opravy vodovodních sítí

Instalatéři Ostrava zajišťují údržbu a opravy závad vodovodů a v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Provádíme opravy vodovodů v objektech i v terénu. Preventivní prohlídky, revize a tlakové zkoušky vodovodů jsou naší prevencí proti vzniku závad a havárií vodoinstalací.

Servis kanalizací Ostrava - údržba a opravy kanalizačních sítí

Vodoinstalatéři Ostrava provádějí opravy kanalizací v objektech i v terénu v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Zajišťujeme i provozní prohlídky, kontroly, revize kanalizací a především preventivní i havarijní čištění kanalizací.

Údržba a čištění vodních zdrojů

Instalatéři Ostrava nabízejí údržbu vodních zdrojů v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Provádíme čištění studní a vrtů, rekonstrukce, prohlubování a revitalizaci studní a vrtů.  Dokážeme i ze staré, léta nepoužívané studny, udělat zdroj kvalitní pitné vody.

Servis systémů pro zpracování odpadních vod Ostrava

Provádíme údržbu a servis čistíren odpadních vod, určených pro rodinné domy i pro obce v okolí Ostravy. Pravidelná údržba čističek odpadních vod je důležitým předpokladem jejich spolehlivosti a čisticí schopnosti každé ČOV. Nabízíme čištění a rekonstrukce žump, kalových jímek a ČOV, odčerpávání kalů z jímek, vývoz septiků a ČOV a ekologickou likvidaci odčerpaných domovních odpadů.

Havarijní servis vodovodů a kanalizací Ostrava

Havárie vodovodů a havárie kanalizací patří mezi nepříjemné události, kterým je lépe se vyhnout preventivní pravidelnou údržbou a kontrolami stavu vodoinstalačních sítí. Jestliže již k havárii vodovodu nebo kanalizace dojde, pak je potřeba řešit situaci rychle, efektivně a s důrazem na minimalizaci škod. Nabízíme služby 

Proč servis vodovodů a kanalizací Ostrava od nás

Vodoinstalatéři Ostrava nabízejí komplexní služby v oboru servisu vodovodů, vodoinstalací a kanalizací v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Zajistíme opravu kapajícího kohoutku, ale i výjezdový havarijní servis při havárii vodovodního řadu či kanalizace velkého rozsahu. 

Provádíme opravy závad a údržbu vodovodních a kanalizačních sítí podle představ zákazníka, rychle, levně, ale především kvalitně a se zárukou.

kontaktujte tohoto zhotovitele