Montáže vodovodů a kanalizací Ostrava | Instalace vodovodních a kanalizačních systémů

Kvalitní montáž vodoinstalace je důležitým požadavkem pro správnou funkčnost vodovodních a kanalizačních rozvodů v objektech i v terénu v Ostravě a okolí.

Nedílnou součástí stavebního projektu je zajištění instalace vodovodní nebo kanalizační sítě. Pro montáž vodovodů a kanalizací je potřeba znát a dodržovat platné předpisy a normy. Pouze kvalifikovaní instalatéři se znalostmi platných norem a dlouholetými zkušenostmi mohou vodoinstalace a kanalizace zapojit tak, aby byla splněna maximální spolehlivost a funkčnost rozvodů a splněny veškeré zákonné podmínky pro kolaudační řízení.

Instalatéři Ostrava - komplexní montáže vodovodů a kanalizací

Instalatéři Ostrava zajistí instalace vodovodních a kanalizačních systémů v rodinných domech, bytových domech, firmách, institucích a v terénu v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Montáže rozvodů vody se týkají především vodovodního potrubí, sanitární techniky, kanalizačních vedení včetně zajištění služby pravidelných revizí.


Montáže vodovodů Ostrava - instalace vodovodních systémů

Vodaři Ostrava realizují montáže rozvodů vody a kanalizace všech druhů:

 • Montáže vodoinstalací pitné i užitkové vody – veškeré instalace vodovodního potrubí
 • Montáže vodovodních armatur – napojení sanitární techniky a domácích spotřebičů
 • Montáže a revize vodoměrů – výměny vodoměrů včetně pravidelných kontrol a kalibrace
 • Montáže svodů dešťové vody – ukotvení okapů a vyústění do vodních toků a dešťové kanalizace
 • Pokládání odpadního potrubí – položení kanalizačních svodů podle projektové dokumentace
 • Napojení rozvodů vody – napojování vodovodů ke koncovým zařízením (ohřívače vody, kotle, elektrické spotřebiče)
 • Revize vodovodních instalací – pravidelné kontroly rozvodů vody, vypracování revizních zpráv
 • Tlakové zkoušky vodoinstalací – kontrola správnosti hodnot tlaku vody dle platných norem

Montáže kanalizací Ostrava - instalace kanalizačních systémů

Naši vodoinstalatéři Ostrava poskytují zákazníkům komplexní služby z oblasti instalace kanalizací:

 • Montáže kanalizací Ostrava- výstavba kanalizačních systémů v domácnostech i komerčních budovách
 • Montáže svodů splaškové vody – kompletní montáž kanalizačního potrubí s napojením do veřejné kanalizace
 • Montáže odpadního potrubí kanalizací – přesné zapojení odpadů podle projektové dokumentace
 • Montáže, opravy a rekonstrukce domovních kanalizací – rekonstrukce a instalace odpadů v panelových domech a dalších budovách
 • Montáže svodů dešťové vody – montáž okapů, gajgrů, spojek
 • Připojení sanitární techniky – připojování armatur a domácích spotřebičů k domovním vodovodům a kanalizacím
 • Výstavba a rekonstrukce jímek, žump a domácích čistíren odpadních vod – opravy a modernizace nádrží a zařízení k jímání a čištění splaškové vody a tekutých odpadů
 • Zkoušky těsnosti kanalizací a kanalizačních systémů – kontrola kanalizace s cílem odhalení netěsností potrubí
 • Revize kanalizací Ostrava – detailní kontrola kanalizačního potrubí, sepsání revizní zprávy

Montáže sanitární techniky

V každé moderní domácnosti v Ostravě a okolí se nacházejí domácí spotřebiče využívající ke svému provozu vodu, které je nutné připojit k domovním rozvodům vody a k domovní kanalizaci. Montáž a připojení sanitární techniky a domácích spotřebičů je dobré svěřit do rukou zkušeným instalatérům, kteří pracují v souladu s platnými předpisy a normami. Naši pečlivě vybraní Vodaři Ostrava provádí montáže vodovodních armatur, domácích spotřebičů a sanitární techniky pro toalety, sprchy, vany, myčky nádobí, pračky.


Napojování objektů na vodovody a vodní zdroje

Jestliže není obytný objekt, domácnost či komerční instituce napojena na vnější zdroj pitné vody, jsme schopni zajistit připojení budovy k nejbližšímu obecnímu vodovodu nebo k privátnímu vodnímu zdroji. Zpracujeme výkresovou dokumentaci domovní vodovodní sítě a položíme nové vodovodní potrubí, které napojíme na vodovod nebo vodním zdroj  (studna, vrt) v Ostravě nebo kdekoliv jinde v Moravskoslezském kraji.


Montáže systémů pro zpracování odpadních vod

Součástí projektu vodoinstalace pro obytné i neobytné objekty je také montáž systémů odvodů odpadních vod pro splaškovou a dešťovou kanalizaci.  Vodoinstalatéři Ostrava zajistí výstavbu kanalizačních odpadů a jejich zaústění do veřejné kanalizace, jímky nebo do objektové čistírny odpadních vod. Zajistíme také komplexní naprojektování, montáže a zprovoznění jímek nebo ČOV pro objekty i obce.


Proč právě vodoinstalatéři Ostrava pro montáže vodoinstalací

Odborné montáže vodovodů a kanalizací by měli provádět pouze zkušení instalatéři, kteří mají povědomí o nejnovějších materiálech, pracovních postupech a platných normách pro práci s vodoinstalacemi. Doporučujeme se obrátit pouze na prověřené odborníky v oboru. V opačném případě hrozí majiteli nesprávně zapojené vodoinstalace nečekané provozní problémy, v horším případě pak i sankce za prosakování potrubí a škody na cizím majetku vlivem závažné havárie vody či kanalizace.

Instalatéři Ostrava nabízejí výhody pro zákazníky

 • Dostupnost - Vodoinstalatéři Ostrava jsou k dispozici pro montáže vodovodů a kanalizací v celém Moravskoslezském kraji
 • Kvalifikace - Instalatéři Ostrava procházejí pečlivým výběrem řemeslníků a jsou pravidelně proškolováni a seznamování s novými pracovními postupy a materiály
 • Reference - práce vodoinstalatérů Ostrava je kontrolována, u nás najdete pouze odborníky s výbornými zpětnými referencemi od našich zákazníků
 • Univerzálnost - Vodoinstalatéři Ostrava zajistí montáže, revize, opravy a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních systémů všech druhů od domácností, přes panelové domy, firemní instituce až po obchodní centra
 • Efektivita - Vodaři Ostrava mohou dodat vodoinstalace a kanalizace  na klíč od projektu až po předání hotového díla do provozu - efektivita práce dodavatelů a úspora nákladů zákazníka.

 

odeslat poptávku na instalatérské práce Ostrava