Rekonstrukce topení | Přestavby systémů vytápění Ostrava

Zastaralý systém vytápění obvykle již nevyhovuje současným nárokům na ekonomiku provozu objektu. Také z důvodu prevence vzniku závad je rozumné u starších otopných systémů provést rekonstrukci.

Ostrava a celý Moravskoslezský kraj jsou plné starých domů a budov. V mnoha z nich dosud s různým stupněm spolehlivosti fungují, ale také nefungují systémy vytápění, budované před desítkami let  - v době, kdy cena paliv dostupných v Ostravě a v Moravskoslezském kraji byla zlomkem cen dnešních a na úspory tepla se nehledělo. Dnes je finanční položka za provoz vytápění často nejvýraznějším nákladem provozu objektu a proto je zajištění úsporného otopného systému prvořadým zájmem provozovatele každého domu v Ostravě a okolí. Cestou k zajištění úspor za topení jsou rekonstrukce vytápění - přestavby a modernizace stávajících otopných systémů.

Rekonstrukce vytápění Ostrava - modernizace otopných systémů

Topenáři Ostrava provádějí rekonstrukce vytápění jakéhokoli typu otopného systému v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Nabízíme dílčí modernizace vytápění od výměn termostatických ventilů až po komplexní rekonstrukce celých otopných systémů anebo propojení stávajících systémů vytápění se sekundárními ekologickými zdroji tepla. Rekonstrukce vytápění provádíme ve vyklizených objektech i za plného provozu s důrazem na minimalizaci omezení uživatelů objektu a jejich obtěžování stavebními pracemi.

Mezi služby topenářství Ostrava patří zejména :

Komplexní rekonstrukce vytápění Ostrava

 • Analýza stávajícího systému vytápění, stavu otopného systému, efektivity otopného systému, tepelných ztrát budovy
 • Zpracování návrhů na více způsobů řešení rekonstrukce vytápění s vyčíslením nákladů a ekonomického přínosu pro zákazníka
 • Konzultace navržených variant naším odborníkem na vytápění se zákazníkem
 • Podrobné vypracování projektu rekonstrukce vytápění ve variantě vybrané zákazníkem
 • Pomoc ve věci řízení o získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • Demontáž nevyhovujících prvků stávajího systému vytápění, oprava a vitalizace použitelných prvků otopného systému
 • Montáž moderních systémů vytápění - topidel, rozvodů tepla, otopných těles, rekuperačních jednotek, ekologických zdrojů tepla apod.
 • Provozní zkoušky rekonstruovaného vytápění
 • Zajištění dokončovacích prací po rekonstrukci - zednické práce, malířské práce, úklidové práce
 • Kolaudace objektu po rekonstrukci vytápění a předání objektu k užívání zákazníkovi

Částečné rekonstrukce vytápění Ostrava

 • Analýza stávajícího otopného systému a identifikace jeho slabých míst
 • Zpracování návrhů na rekonstrukci stávajícího vytápění ve třech variantách, s vyčíslením nákladů a ekonomického přínosu variant pro zákazníka
 • Konzultace navržených variant naším odborníkem na vytápění se zákazníkem
 • Podrobné vypracování projektu rekonstrukce vytápění ve variantě vybrané zákazníkem
 • Pomoc ve věci řízení o získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • Demontáž nevyhovujících prvků stávajího systému vytápění, oprava a vitalizace použitelných prvků otopného systému
 • Montáž moderních prvků otopného systému, které vyžadují náhradu za moderní technologii - topidel, rozvodů tepla, otopných těles, rekuperačních jednotek, ekologických zdrojů tepla apod.
 • Provozní zkoušky rekonstruovaného vytápění
 • Zajištění dokončovacích prací po rekonstrukci - zednické práce, malířské práce, úklidové práce
 • Kolaudace objektu po rekonstrukci vytápění a předání objektu k užívání zákazníkovi

Zefektivnění stávajících systémů vytápění Ostrava

 • Analýza stávajícího otopného systému a budovy, nalezení možností technického řešení úspor
 • Zpracování návrhů na rekonstrukci stávajícího vytápění anebo jeho rozšíření o další ekonomické zdroje tepla ve třech variantách, s vyčíslením nákladů a ekonomického přínosu variant pro zákazníka
 • Konzultace navržených variant naším odborníkem na vytápění se zákazníkem
 • Podrobné vypracování projektu zefektivnění vytápění ve variantě vybrané zákazníkem
 • Pomoc ve věci řízení o získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • Demontáž nevyhovujících prvků stávajího systému vytápění, oprava a vitalizace použitelných prvků otopného systému
 • Montáž nových a rozšiřujících prvků otopného systému - ekonomických topidel, úsporných rozvodů tepla, otopných těles s vyšší účinností, rekuperačních jednotek, ekologických zdrojů tepla jako jsou tepelná čerpadla, solární kolektory apod.
 • Provozní zkoušky rekonstruovaného vytápění a vyčíslení skutečně dosažených úspor.
 • Zajištění dokončovacích prací po rekonstrukci - zednické práce, malířské práce, úklidové práce, rekultivace pozemku apod.
 • Kolaudace objektu po rekonstrukci vytápění a předání objektu k užívání zákazníkovi

 

Ekonomické systémy vytápění Ostrava

Instalatéři Ostrava doporučují a nabízejí služby realizací ekonomických systémů vytápění objektů. Zpracujeme projekt a zajistíme montáže komplexních systémů vytápění, fungujících s minimálními provozními náklady. Osvědčené úsporné systémy vytápění Vás zbaví starostí z budoucího růstu cen paliv a zajistí Vaši soběstačnost a nezávislost na dodavatelích tradičních zdrojů tepla. 

Nabízíme ekonomické otopné systémy založené na moderních ekologických a ekonomických zdrojích tepla :

 • Krby Ostrava & Kamna Ostrava - realizace vytápění tradičními topidly v moderním designu a s maximálním tepelným ziskem, doplněnými o účinné systémy rozvodu tepla do celého domu
 • Tepelná čerpadla Ostrava - otopné systémy využívající tepelného potenciálu země, vzduchu a vody k vytápění objektů se zcela minimálními náklady
 • Solární vytápění Ostrava - systémy vytápění a ohřevu teplé užitkové vody založené na zisku tepla ze záření slunce prostřednictvím solárních kolektorů a solárních elektrických článků
 • Podlahové vytápění Ostrava - náhrada klasických radiátorů podlahovými otopnými systémy s vysokou účinností a úsporností díky potřebě nízké teploty otopné kapaliny
 • Stěnové vytápění Ostrava - vytápění domů otopnými systémy zabudovanými ve stěnách a stropech místností
 • Teplovzdušné vytápění Ostrava - vytápění a ochlazování domů a budov vzduchovými rozvody s využitím účinné rekuperace tepla a s možností klimatizace a filtrace vzduchu
 • Infravytápění Ostrava - topení pomocí infrapanelů zajistí příjemný pocit tepla při zachování příjemně chladného vzduchu v místnostech bez potřeby neefektivního přetápění 
 • Ekologická topidla Ostrava - systémy vytápění napojené na topidla využívající k topení biomasu - štěpky, pelety, bioodpad a využívající tradiční paliva s maximálním topným účinkem . Napojujeme otopné systémy na moderní ekologická topidla osvědčených výrobců :
  • Ekologické kotle - kotle na štěpky, kotle na pelety, zplynovací kotle na dřevo, zplynovací kotle na uhlí, zplynovací kotle na pelety
  • Ekologické krby - krby na pelety, krby na biolíh, akumulační krby
  • Ekologická kamna - kamna na pelety, kamna na biolíh, akumulační kamna

 

Proč rekonstrukce vytápění od nás

Komplexně zajištěné služby rekonstrukce vytápění mají pro zákazníky řadu výhod :

 • Jednotné záruky - dodání všech diagnostických, projekčních a stavebních prací zastřešených jedinou firmou
 • Synchronizace prací - logická návaznost všech realizačních kroků
 • Efektivita - minimalizace zbytečných operací a zaměření na podstatné kroky
 • Rychlost - navazující kroky jsou naplánovány jeden za druhým
 • Úspory - návaznost a jednotné řízení všech úkonů znamenají ušetřené peníze zákazníka

 

kontaktujte tohoto zhotovitele