Opravy topení | Servis systémů vytápění Ostrava

Porucha vytápění může v mrazivých dnech způsobit velké problémy obyvatelům vytápěného objektu. Kromě nepohody obyvatel hrozí také vznik majetkových škod v důsledku zmrznutí vody ve vodovodních rozvodech nebo v radiátorech ústředního topení

Servis a údržba vytápění Ostrava - nezapomeňte na prevenci závad topení

Zajistit funkční topení po celou topnou sezónu je základním požadavkem na jakýkoli systém vytápění v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Proto je pro vytápění důležitá jeho pravidelná údržba. Údržba systému vytápění zahrnuje několik úkonů, které závisejí na druhu teplonosného média, na typu topidla, na druhu a stavu otopných těles a dalších komponentů otopného systému.)

 

Instalatéři Ostrava provádějí údržbu systémů vytápění

Provádíme údržbu všech systémů vytápění v Ostravě a v Moravskoslezském kraji a všech komponentů otopných systémů a nabízíme komplexní služby pro zajištění prevence výskytu závad na vytápění :

 • Kontroly komínůrevize komínů Ostrava - kontroly stavu a těsnosti komínových systémů odtahu spalin u všech objektů
 • Čištění komínů Ostrava - pravidelné čištění průduchů kouřovodů od sazí a usazenin, mrtvých ptáků apod
 • Údržba, kontroly a revize topidel - čištění a opravy kotlů, kamen, krbů, solárních systémů, tepelných čerpadel apod.
 • Kontroly a opravy těsnosti trubkových rozvodů a otopných těles, tlakové zkoušky
 • Kontroly funkčnosti a výměny termostatických ventilů za moderní typy
 • Odvzdušnění rozvodů tepla a otopných těles
 • Kontrola stavu expanzních nádob teplovodních systémů
 • Natlakování otopného systému na provozní tlak
 • Kontroly a výměny filtrů ve vzduchotechnice a rozvodech teplovzdušného vytápění
 • Kontroly a vyčištění krbů, kamen, kotlů na tuhá paliva
 • Kontroly a opravy zásobníků a kotlů na kapalná paliva
 • Kontroly a opravy solárních kolektorů
 • Kontroly a údržba systémů tepelných čerpadel
 • Kontroly a údržba elektrických kotlů a elektrických přímotopů 

 

Provádíme opravy a servis systémů vytápění

Instalatéři Ostrava zajišťují servis a opravy komponentů vytápění v Ostravě a v Moravskoslezském kraji .Nabízíme komplexní servisní služby :

 • Servis plynových kotlů Ostrava - opravy a údržba kotlů a ohřívačů vody na zemní plyn
 • Servis kotlů na pevná paliva Ostrava  - opravy a údržba všech topidel na tuhý paliva
 • Servis kotlů na kapalná paliva Ostrava - opravy a údržba systémů vytápění topnými oleji a naftou
 • Servis elektrických topidel Ostrava  - opravy a údržba elektrických kotlů a ohřívačů vody, přímotopů
 • Servis tepelných čerpadel Ostrava - opravy a údržba tepelných čerpadel všech typů
 • Servis solárních kolektorů Ostrava - opravy a údržba všech druhů solárního vytápění
 • Servis teplovodního vytápění Ostrava - opravy a údržba rozvodů tepla a otopných těles teplovodního topení
 • Servis teplovzdušného vytápění Ostrava - opravy a údržba vzduchotechniky, rekuperačních jednotek a klimatizačních jednotek teplovzdušných systémů

Havarijní servis vytápění a topení Ostrava

Havárie vytápění  patří mezi nepříjemné události, kterým je lépe se vyhnout preventivní pravidelnou údržbou a kontrolami stavu otopných systémů. Jestliže již k havárii topení nebo systému vytápění dojde, pak je potřeba řešit situaci rychle, efektivně a s důrazem na minimalizaci škod. Nabízíme službu Havárie vytápění Ostrava  - rychlé opravy akutních závad topení a otopných systémů

Proč servis vytápění a topení Ostrava od nás

Topenáři Ostrava nabízejí komplexní služby v oboru servisu vytápění, otopných systémů a topení v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Zajistíme opravu kapajícího ventilu radiátoru, ale i výjezdový havarijní servis při havárii prasklého potrubí otopného systému či systému vytápění velkého rozsahu. 

Provádíme opravy závad a údržbu systémů vytápění podle představ zákazníka, rychle, levně, ale především kvalitně a se zárukou.

 

kontaktujte tohoto zhotovitele